Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Weterani

Sebastian Sado

Sebastian Sado

Zastępca Przewodniczącego WRSS (2016-2017)
Członek WRSS (2015-2017)
Członek Rady Wydziału (2015-2017) 

W samorządzie: 2015-2017

Aleksandra Zeidel

Aleksandra Zeidel

Sekretarz WRSS (2015)
Członek WRSS (2014-2016)
Członek Rady Wydziału (2014-2016)
Przewodnicząca SKN Ceramit (2014-2015)

W samorządzie: 2014-2016

Milena Wojaczek

Milena Wojaczek

Sekretarz WRSS (2014-2015)
Przewodnicząca Wydziałowej Studenckiej Komisji Wyborczej (2014-2016)
Członek Rady Wydziału (2014-2016)
Członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej (2014-2016)
Członek SKN Ceramit
Członek Komisji Rewizyjnej Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH (2014-2016)

W samorządzie: 2014-2016

Zuzanna Tkacz

Zuzanna Tkacz

Przewodnicząca WRSS (2014-2015)
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Socjalnej (2014-2015)
Członek Komisji Dyscyplinarnej (2014-2015)
Członek Rady Wydziału (2012-2016)
Członek Rady Mieszkańców MS AGH (2012-2016)

W samorządzie: 2012-2016)

Adrian Janus

Adrian Janus

Członek WRSS (2015-2016)
Członek Rady Wydziału (2015-2016)

W samorządzie: 2015-2016)

Krzysztof Chwałek

Krzysztof Chwałek

Członek WRSS (2014-2016)
Członek Rady Wydziału (2014-2016)
Członek Wydziałowej Studenckiej Komisji Rewizyjnej (2014-2016)

W samorządzie: 2014-2016

Bartosz Bartoszewicz

Bartosz Bartoszewicz

Członek WRSS (2012-2016)
Członek Rady Wydziału (2012-2016)
Członek Komisji Konkursowej (2012-2016)
Członek Komisji ds. Programów Studiów (2012-2016)
Członek Wydziałowej Studenckiej Komisji Wyborczej (2015-2016)

W samorządzie: 2012-2016

Mateusz Gustaw

Mateusz Gustaw

Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studentów (2015-2016)
Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH (2014-2015)
Członek Konwentu Przewodniczących Parlamentu Studentów RP (2014-2015)
Członek Rady Głównej Forum Uczelni Technicznych (2014-2015)
Członek Porozumienia Samorządów Studenckich Uczelni Krakowa (2014-2015)
Członek Senatu AGH (2012-2014)
Członek Rady Fundacji Studentów i Absolwentów AGH „Academica” (2014-2015)
Członek Rady Miasteczka Studenckiego (2014-2015)
Członek Uczelnianego Zespołu Audytu Dydaktycznego AGH (2012-2014)
Wiceprzewodniczący WRSS (2012-2014)
Członek Rady Bibliotecznej AGH (2012-2014)
Członek Komisji Socjalnej (2012-2014)
Członek Rady Wydziału (2012-2016)
Członek Rady Studentów Parlamentu Studentów RP (2015-2016)

W samorządzie: 2012-2016

Dominik Bonarek

Dominik Bonarek

Zastępca Przewodniczącego WRSS (2015-2016)
Członek WRSS
Członek Rady Wydziału

W samorządzie: 2014-2016

Witold Biegański

Witold Biegański

Członek WRSS (2012-2015)
Członek Rady Wydziału (2012-2015)
Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (2012-2015)
Członek Uczelnianej Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia (2012-2015)

W samorządzie: 2012-2015

Dag Łuka

Dag Łuka

Wiceprzewodniczący WRSS (2014-2015)
Skarbnik WRSS (2014-2015)
Członek Wydziałowego Zespołu Audytu Dydaktycznego (2014-2015)
Członek Komisji Regulaminowej URSS AGH (2014-2015)
Członek Komisji Socjalnej (2014-2015)
Członek Rady Wydziału (2014-2015)

Damian Wróbel

Członek WRSS (2012-2015)
Członek Rady Wydziału (2012-2015)

W samorządzie: 2013-2015

Bartłomiej Wróbel

 Członek WRSS (2013-2015)
Członek Rady Wydziału (2013-2015)

W samorządzie: 2013-2015

Adrianna Kałużyńska

Członek WRSS
Członek Rady Wydziału

W samorządzie: 2014-2015

Urszula Kosior

Członek WRSS
Członek Rady Wydziału

W samorządzie: 2014-2015

Kamila Nowosad

Członek WRSS
Członek Rady Wydziału

W samorządzie: 2014-2015

Ewa Dobosz vel Sypulska

Członek WRSS
Członek Rady Wydziału
Redaktor Naczelna „Garncarza”

W samorządzie: 2012-2014

Agnieszka Bury

Członek WRSS
Członek Rady Wydziału
Redaktor „Garncarza”
Członek Rady Miasteczka Studenckiego

W samorządzie: 2012-2014

Monika Nowaczek

Członek WRSS
Członek Rady Wydziału
Członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej

W samorządzie: 2012-2014

Oskar Winiarski

Członek WRSS
Członek Rady Wydziału

W samorządzie: 2012-2014

Agnieszka Topa

Członek WRSS
Członek Rady Wydziału

W samorządzie: 2012-2014

Marcin Chorembała

Członek WRSS
Członek Rady Wydziału

W samorządzie: 2012-2014

Justyna Panek

 Członek WRSS
Członek Rady Wydziału

W samorządzie: 2012-2014

Michał Borst

Przewodniczący WRSS (2012-2014)
Członek Rady Wydziału
Członek Komisji Socjalnej (2012)
Członek Komisji Konkursowej
Członek Komisji Regulaminowej URSS AGH

W samorządzie: 2011-2014

Mateusz Odziomek

Skarbnik WRSS
Członek Rady Wydziału
Członek Koła Naukowego „Ceramit”

W samorządzie: 2012-2013

Andrzej Mikuła

Członek WRSS
Członek Rady Wydziału
Przewodniczący Koła Naukowego „Nucleus”
Członek Komisji Socjalnej

W samorządzie: 2012-2013

Krzysztof Skrzypek

Członek WRSS
Członek Rady Wydziału
Członek Komisji Dyscyplinarnej

W samorządzie: 2012-2013

Anna Denkiewicz

Przewodnicząca WRSS (2010-2012)
Członek Rady Wydziału
Członek Komisji Socjalnej

W samorządzie: 2007-2012

Zuzanna Toporek

Wiceprzewodnicząca WRSS
Członek Rady Wydziału
Członek Komisji Dydaktycznej
Członek Koła Naukowego „Ceramit”

W samorządzie: 2008-2012

Paulina Pomykała

Członek WRSS
Członek Rady Wydziału

W samorządzie: 2010-2012

Maciej Tadel

Członek WRSS
Członek Rady Wydziału

W samorządzie: 2010-2012

Jacek Grabski

Członek WRSS
Członek Rady Wydziału
Członek Senatu AGH (2010-2012)
Członek Komisji Rewizyjnej URSS AGH
Członek Komisji Pozyskiwania Funduszy URSS AGH
Członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
Członek Koła Naukowego „Ceramit”

W samorządzie: 2008-2012

Mikołaj Kępka

Członek WRSS
Członek Rady Wydziału
Członek Komisji Kadrowej
Członek Komisji Dydaktycznej

W samorządzie: 2006-2010

Krzysztof Pytel

Wiceprzewodniczący WRSS
Członek Rady Wydziału
Członek Senatu AGH
Członek Senackiej Komisji Regulaminowej
Członek Prezydium URSS AGH

W samorządzie: 2005-2010

Agata Kluz

Członek WRSS
Członek Komisji Socjalnej

W samorządzie: 2005-2010

Marcin Bryk

Przewodniczący WRSS (2006-2009)
Członek Rady Wydziału
Przewodniczący Komisji Socjalnej

W samorządzie: 2005-2009

Anna Zając

Członek WRSS
Członek Rady Wydziału
Członek Komisji Dydaktycznej

W samorządzie: 2004-2006

Dominik Kondek

Przewodniczący URSS AGH
Członek WRSS
Członek Rady Wydziału
Członek Senatu AGH
Członek Senackiej Komisji Budżetowej
Przewodniczący Rady Miasteczka Studenckiego

W samorządzie: 2003-2008

Konrad Kaczorowski

Członek WRSS
Członek Rady Wydziału
Członek Komisji Socjalnej

W samorządzie: 2003-2008

Urszula StachewiczCzłonek WRSS
Członek Rady Wydziału

W samorządzie: 2003-2004

Piotr BazułaCzłonek WRSS
Członek Rady Wydziału

W samorządzie: 2001

Ludwika UmańskaCzłonek WRSS
Członek Rady Wydziału

W samorządzie: 2001

Krzysztof KaliszewskiCzłonek WRSS
Członek Rady Wydziału

W samorządzie: 2001

Adam RudyWiceprzewodniczący WRSS
Członek Rady Wydziału

W samorządzie: 2001-2004

Barbara Bąk

Członek WRSS
Członek Rady Wydziału
Członek Prezydium URSS AGH
Członek Senatu AGH

W samorządzie: 2000-2005

Michał Oleksiuk

Członek WRSS
Członek Rady Wydziału

W samorządzie: 2000-2005

Dawid LehrePrzewodniczący WRSS
Członek Rady Wydziału

W samorządzie: 2000-2001

Witold SuchyCzłonek WRSS
Członek Rady Wydziału

W samorządzie: 1998-2002

Monika KlamkaCzłonek WRSS
Członek Rady Wydziału

W samorządzie: 1997-2001

Konrad GrzesiakPrzewodniczący WRSS (1999-2000)
Wiceprzewodniczący URSS AGH (1999)
Członek Rady Wydziału
Członek WRSSW samorządzie: 1996-2000
Bartosz KuliberdaCzłonek WRSS
Członek Rady Wydziału
Przewodniczący Rady Mieszkańców DS1 – Olimp
Członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów (1998-2000)

W samorządzie: 1996-2000

Marta BorowieckaWiceprzewodniczący WRSS
Członek Rady Wydziału
Przewodnicząca Komisji Socjalnej
Członek Rady Mieszkańców
Delegat WRSS do URSS AGH

W samorządzie: 1996-2000

Sylwia BazanCzłonek WRSS
Członek Rady Wydziału

W samorządzie: 1996-2000

Rafał GajewskiPrzewodniczący WRSS (1998)
Członek Rady Wydziału

W samorządzie: 1996-2000

Beata WilkCzłonek WRSS
Członek Rady Wydziału

W samorządzie: 1996-1999

Zbigniew PilchPrzewodniczący WRSS (1996)
Członek Rady Wydziału

W samorządzie: 1996-1998

Przemysław CzerskiCzłonek WRSS
Członek Rady Wydziału

W samorządzie: 1996-1997

Maria JasińskaCzłonek WRSS
Członek Rady Wydziału

W samorządzie: 1996-1997

 Jacek BaranCzłonek WRSS
Członek Rady Wydziału

W samorządzie: 1995

 Michał KrólikowskiPrzewodniczący WRSS
Członek Rady Wydziału

W samorządzie: 1995-2001

 Sławomir KłósekCzłonek WRSS
Przewodniczący Rady Miasteczka
Członek Rady Wydziału

W samorządzie: 1995-1998

Agnieszka SiedlikCzłonek WRSS
Członek Rady Wydziału

W samorządzie: 1994-1995

Krzysztof CentarowskiCzłonek WRSS
Delegat WRSS do URSS AGH
Przewodniczący Rady ZSP

W samorządzie: 1994-1997

Adam KarbowskiCzłonek WRSS
Członek Rady Wydziału
Przewodniczący Rady Mieszkańców
Redaktor „Garncarza”

W samorządzie: 1994-1996

Stanisław GrzegorzekCzłonek WRSS
Członek Rady Wydziału

W samorządzie: 1994

Mirosław KajsturaCzłonek WRSS
Członek Rady Wydziału

W samorządzie: 1993-1995

Marek MajchrowiczCzłonek WRSS
Członek Rady Wydziału
Członek Senatu AGH (1993-1995)

W samorządzie: 1993-1995

Renata RogowskaCzłonek WRSS
Członek Rady Wydziału

W samorządzie: 1993-1995

Marcin MęczarowskiCzłonek WRSS
Członek Rady Wydziału

W samorządzie: 1993-1994

Agata ChałupczakCzłonek WRSS
Członek Rady Wydziału

W samorządzie: 1993

Piotr ZawadzkiCzłonek WRSS
Członek Rady Wydziału

W samorządzie: 1993

Justyna DerleckaWiceprzewodnicząca WRSS (1993)
Członek Rady Wydziału
Członek Komisji Konkursowej (1993)

W samorządzie: 1993-1995

Anna BoruczPrzewodnicząca WRSS (1993)
Członek Rady Wydziału

W samorządzie: 1993

 Piotr ZehalukCzłonek WRSS
Członek Rady Wydziału

W samorządzie: 1992

Roman KusidełCzłonek WRSS
Członek Rady Wydziału

W samorządzie: 1992

Krzysztof KarbowskiCzłonek WRSS
Członek Rady Wydziału

W samorządzie: 1992

Bogusław WandasCzłonek WRSS
Członek Rady Wydziału

W samorządzie: 1992-1993

Robert ZiajkaWiceprzewodniczący WRSS

W samorządzie: 1992-1993

Tomasz SzubaPrzewodniczący WRSS
Członek Rady Wydziału

W samorządzie: 1992-1993

Jerzy LisPrzewodniczący WRSS
Członek Rady Domu Studenckiego

W samorządzie: lata 70′

Jan ChłopekPrzewodniczący WRSS

W samorządzie: lata 70′

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Śledź nas na Instagramie!