Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Zarząd WRSS WIMiC kadencji 2016-2018

31 sierpnia dobiegnie koniec kadencji 2014-2016 Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WIMiC. Kadencja ta to czas wielkich osiągnięć samorządu i pionierskich projektów pod wodzą przewodniczących: Zuzanny Tkacz i Mateusza Gustawa. Po raz pierwszy zorganizowano Przystanek WIMiC oraz projekt Case Studies – oczywiście we współpracy z partnerami przemysłowymi Wydziału. To również podczas tej kadencji zorganizowano największy w historii Wydziału Bal Ceramika, na którym bawiło się ponad 450 osób. Konsekwentnie realizowano sztandarowe projekty, takie jak Rajd Ceramika, ale to nie koniec sukcesów. Na uwagę zasługuję fakt zaangażowania w akcje charytatywne „Szlachetna Paczka” czy „Nawrzucaj Dziekanowi”. Ostatnie lata to intensywny czas dialogu ze studentami – na naszą skrzynkę spłynęło około 300 wiadomości z Waszymi pytaniami i problemami. Wprowadzono także elektroniczne zapisy na wydarzenia oraz zadbano o promocję Wydziału (podsumowanie Rajdu Ceramika 2016 na Facebooku dotarło do prawie 8 000 odbiorców). Tych sukcesów nie udałoby się osiągnąć, gdyby nie doskonała współpraca z Władzami Wydziału a także z Partnerami z Przemysłu.

Wszystkim członkom dobiegającej końca kadencji 2014-2016 serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i bezinteresowną pracę na rzecz Studentów naszego Wydziału!

Początkiem marca przeprowadzono wybory do Wydziałowej Rady Samorządu Studentów na kadencję 2016-2018. W nowym, 16-osobowym składzie nie zabraknie nowych twarzy. Obecni są także doświadczeni samorządowcy poprzedniej kadencji.

Odbyło się również zebranie nowej Wydziałowej Rady Samorządu Studentów, w czasie którego wybrano osoby, które w najbliższej kadencji będą pełnić najważniejsze funkcje statutowe w Radzie.

Mateusz Biel

Mateusz Biel

Funkcję Przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studentów będzie pełnił Mateusz Biel – student III roku Technologii Chemicznej. Jest to zdecydowanie najbardziej doświadczony członek WRSS nowej kadencji, osoba znana, świetnia radząca sobie z problemami studentów. To on będzie dowodził nowym składem, dbał o porządek i troszczył się o to, by wszystkie projekty zostały zrealizowane w 100 %. Mateusz ma głowę pełną pomysłów i jest zdecydowanie nastawiony na sukces!
W ubiegłej kadencji Mateusz pełnił funkcję zastępcy Przewodniczącego WRSS, był również członkiem Wydziałowej Komisji Socjalnej, Uczelnianego Zespołu Audytu Dydaktycznego oraz był przedstawicielem studentów WIMiC w Senacie AGH oraz w Senackiej Komisji Kształcenia i Spraw Studenckich.

 

Sebastian Sado

Sebastian Sado

Zastępcą Mateusza będzie Sebastian Sado – student III roku Ceramiki. Stosunkowo świeża krew – członkiem samorządu jest od października 2015 roku. Jest zdeterminowany i gotowy do pracy w Samorządzie w każdej sprawie. W obecnej kadencji Sebastian będzie pełnił też funkcję członka Sądu Koleżeńskiego AGH oraz Komisji ds. Sportu. W poprzedniej kadencji był również członkiem Komisji ds. Sportu oraz wspierał Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia.

Dominik Sado

Dominik Sado

Dominik Sado – student III roku Ceramiki – wzorem lat ubiegłych będzie przez kolejną kadencję sprawował funkcję Wydziałowego Skarbnika. Będzie także uczestniczył w pracach Komisji ds. Współpracy z Przemysłem.

W ubiegłej kadencji, poza funkcją Skarbnika i członka Komisji ds. Współpracy z Przemysłem, Dominik pełnił również funkcję członka Komisji Socjalnej.

Aleksandra Szeliga

Aleksandra Szeliga – studentka II roku Technologii Chemicznej została powołana jako przedstawiciel Studentów w Senacie AGH. W ubiegłej kadencji bezinteresownie angażowała się w projekty realizowane przez WRSS. Jest pełna zapału i chęci do pracy – z pewnością będzie bardzo mocnym i wiele znaczącym ogniwem w WRSS
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Śledź nas na Instagramie!